A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Добрянський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

Протидія цькуванню (булінгу)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19


Порядок подання та розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) в школі

1). Заява подається у письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх батьки, педагоги, інші учасники освітнього процесу. Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; інформацію щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис.
2). Відповідно до заяви керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Уповноважена особа за реалізацію норм законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти призначається керівником з числа своїх заступників.
3). Наказом по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, психолога та соціального педагога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.
4). Керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу для прийняття рішення, термінів розслідування та окреслення подальших дій.
5) Комісія проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.
5.1. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції України.
5.2. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
5.3. Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).
6). Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.
7). Незалежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили насилля, стали його свідками або постраждали від нього.


Відповідальність за випадки цькування (булінгу)

Вчинення булінгу тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20-ти до 40-ка годин.
Водночас за булінг, вчинений групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, законом встановлено штраф від 1700 до 3400 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.
Булінг, вчинений дітьми від 14-ти до 16-ти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють. Його розмір, відповідно до ухваленого закону, становить від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Водночас законом визначено покарання за приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником або засновником закладу освіти.
Так, неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 грн або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.


План

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в Добрянській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019-2020 н.р.

(для вчителів)

Завдання і зміст діяльності Термін виконання Відповідальні
1 Вивчення нормативно-правових актів із питань запобігання жорстокому поводженню з учасниками освітнього процесу Вересень Адміністрація
  Інструктивно-методична нарада «Пошуки нових форм і методів організації освітнього процесу» Вересень Адміністрація
2 Засідання педагогічної ради. «Стан профілактики правопорушень». Жовтень Адміністрація
3 Робота психолого-педагогічного семінару з проблеми школи : «Активізація процесу освіти учнів у контексті життєвого проектування» Жовтень Соціально-психологічна служба
4 Нарада при ЗДНВР. «Система роботи класного керівника щодо профілактики жорстокого поводження в учнівському колективі» Жовтень ЗДНВР
5 Нарада при ЗДНВР. «Профілактика жорстокого поводження у відносинах учитель-учень» Жовтень ЗДНВР
  Засідання педагогічної ради: «Діяльність педколективу з виховання правової культури,формування соціального досвіду школярів» Листопад ЗДНВР
6 Загальношкільна акція «16 днів проти насильства» Листопад ЗДВР, соціально-психологічна служба, Класні керівники
7 Психологічна просвіта для вчителів «Основні види шкільного булінгу та як йому протидіяти?» Грудень Соціально-психологічна служба
8 Нарада при директорі : 1.«Про рівень вихованості та згуртованості класних колективів» 2. «Ефективність роботи педагогічного колективу, щодо профілактики булінгу, суїциду серед учнівської молоді» Січень ЗДНВР
9. Засідання педагогічної ради «Діяльність педагогічного колективу зі створення соціально-психологічних умов особистісного розвитку школярів» Січень ЗДНВР
10 Нарада при директорові «Формування правової культури учнівської молоді» Січень ЗДНВР
11 Консультація для педагогів «Шкільні конфлікти та способи їх розв’язання» Березень Соціально-психологічна служба
12 Нарада при директорові «Про стан роботи педколективу з профілактики правопорушень та злочинності, організацію правової освіти». Березень ЗДНВР
13 МО класних керівників. «Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в учнівському середовищі» Березень ЗДНВР
14 Засідання педагогічної ради «Особливості роботи з дітьми з девіантною поведінкою» Березень Соціально-психологічна служба
15 Нарада при ЗДНВР. «Як уникнути бар’єрів у педагогічному спілкуванні». Класифікація типів жорстокого поводження з дітьми Квітень ЗДНВР

(для батьків)

Завдання і зміст діяльності Термін виконання Відповідальні
1 Батьківські збори «Успіх вашої дитини». Дискусія «Сім’я – найзатишніше місце на землі». Діагностична робота, спрямована на виявлення сімей , схильних до застосування насильства. Вересень Класні керівники
2 Індивідуальна робота «Об’єднаємо наші зусилля задля життя без насилля» Постійно Адміністрація, соціально-психологічна служба, класні керівники
3 Вивчення умов проживання учнів, особливостей сімейного виховання Постійно (за потреби) Адміністрація соціально-психологічна служба, класні керівники
4 Поновлення банку даних про учнів, які виховуються у функціонально неспроможних сім'ях, надання їм належної соціально-психологічної підтримки й допомоги    
5 Презентація «Кулак – доказ? Крик – аргумент?»( у рамках батьківських зборів) Грудень Класні керівники
6 Психологічна просвіта для батьків « Жорстока поведінка: форма вияву, профілактика боулінгу. Відповідальність за прояви булінгу» лютий Соціально-психологічна служба, класні керівники
7 Поради для батьків «Безпечний Інтернет. Як спілкуватися з власною дитиною» Лютий Соціально-психологічна служба, класні керівники
8 Батьківські збори «Дитинство починається з любові». Бесіда «Як навчитися довіряти власній дитині?» Березень Класні керівники, соціально-психол. служба

(для учнів)

Завдання і зміст діяльності Термін виконання Відповідальні
1 Поновлення інформаційного стенду «Гаряча дитяча національна лінія з питань протидії булінгу» Вересень Адміністрація, соціально-психологічна служба
2 Моніторинг дослідження серед учнів щодо жорсткого поводження, шкідливих залежність Вересень Адміністрація, соціально-психологічна служба, класні керівники
3 Соціометрія. Вивчення психологічного мікроклімату в учнівських колективах Вересень соціально-психологічна служба
4 Індивідуальне консультування учнів для зниження психолого-емоційного напруження й надання допомоги у вирішенні конфлікту ( повторні консультації) Постійно (за потреби) Адміністрація, ЗДНВР, соціально-психологічна служба, класні керівники
5 Перегляд і обговорення кінофільмів, мультфільмів, телепередач, відео презентацій щодо профілактиці жорстокості та насильства Постійно ЗДВР, Адміністрація, соціально-психологічна служба, класні керівники, бібліотекар
6 Індивідуальна робота у класних колективах «Об’єднаймо наші зусилля, задля життя без насилля» Постійно класні керівники, адміністрація, соціально-психологічна служба
7 Заходи в рамках акції «16 днів проти насильства» Листопад-грудень ЗДНВР, соціально-психологічна служба, класні керівники
8 Участь у проекті «Знаємо і реалізуємо свої права» Постійно Адміністрація, соціально-психологічна служба, класні керівники, вчитель правознавства
9 Конкурс-виставка малюнків «Шкільному булінгу скажемо:«Ні!»» Березень класні керівники 5-10 класів, соціально-психологічна служба,
10 Година спілкування: «Як будувати стосунки з однолітками. Взаєморозуміння – гарантія твоєї безпеки» Квітень Класоводи 3-4 класів, соціально-психологічна служба
11 Ситуативні ігри «Я – конфлікт» Листопад Класні керівники
12 Рольові ігри «Ситуація» Квітень Класні керівники
13 Тренінгове заняття в межах виховних годин «Формування позитивного образу «Я» і профілактика жорстокого поводження» Листопад – лютий Класні керівники 1-10 кл.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора