A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Добрянський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

Фінансування закладу освіти

 

Фінансування та спонсорська допомога від сільської ради та юридичних осіб у 2020 році

     

1. ТОВ "Кищенці" у 2020 році надало наступну допомогу:

    Борошно    100 кг.,

    Цукор         100 кг.,

    Морква,

    Новорічні подарунки для учнів школи.

2. Добрянська сільська рада

    20000 грн. - встановлення енергозберігаючих вікон.

    25000 грн. - проведення поточних ремонтних робіт.

3. Фермерське господарство "Ювалон", керівник Бойко В. В.

    9253 грн. - підготовка школи до нового навчального року, закупівля дезінфікуючих та гігієнічних засобів для протидії COVID 19;

    подарунки учням школи до Дня Святого Миколая.


                                                                             Додаток 4

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)               

                                                                                  ЗВІТ               

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)    за  2020 рік               

                                                                                   коди              

                                                                                                         

Установа        Відділ освіти Маньківської районної державної адміністрації            за ЄДРПОУ         02147150                  

Територія      смт. Маньківка Маньківського району Черкаської обл. за КОАТУУ            7123155100              

Організаційно-правова форма господарювання           Орган державної влади      за КОПФГ            410                 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету             0                                                       

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                              

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів       6                                

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*            0611020          Добрянська ЗОШ  І-ІІІ ступеня                   

Періодичність: квартальна, річна                                                                                               

Одиниця виміру: грн коп.                                                                                                

                                                                                                                                  

Показники     КЕКВ та/або ККК       Код рядка      Затверджено на звітний рік            Залишок на початок звітного року            Касові за звітний період (рік)            Фактичні за звітний період (рік)    Залишок на кінець звітного періоду (року)                       

                                                                                                         

                                                                                                         

1          2          3          4          6          8          9          10                   

Видатки та надання кредитів -  усього     Х          010      -           -           -           3 132 351,00 -                     

у тому числі:

Поточні видатки       2000    020      -           -           -           3 132 351,00   -                     

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100    030      -           -           -           2 768 147,00      -                     

Оплата праці             2110    040      -           -           -                                                            2 275 875,00   -                     

  Заробітна плата     2111    050                 -                                                                          2 275 875,00   -                     

  Грошове  забезпечення військовослужбовців  2112    060                 -                      -            -                     

Нарахування на оплату праці        2120    070                 -                                                 492 272,00      -                       

Використання товарів і послуг       2200    080                 -                                              354 631,00      -                       

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210    090                 -                      106 500,00 -                     

Медикаменти та перев’язувальні матеріали      2220    100                 -                      3 010,00 -                     

Продукти харчування          2230    110                 -                                                            30 010,00        -                      

Оплата послуг (крім комунальних)            2240    120                 -                                  49 950,00                               

Видатки на відрядження    2250    130                 -                                                             4 131,00          -                     

Видатки та заходи спеціального призначення    2260    140      -           -           -           -            -                     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв       2270    150      -           -           -           161 030,00 -                     

  Оплата теплопостачання   2271    160      -           -           -           -           -                     

  Оплата водопостачання  та водовідведення    2272    170      -           -           -                       -                     

  Оплата електроенергії      2273    180                 -                                                             34 390,00        -                    

  Оплата природного газу   2274    190                 -                                  -                     

  Оплата інших енергоносіїв           2275    200                 -                                                 126 640,00      -                    

  Оплата енергосервісу        2276    210      -           -           -           -           -                     

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм         2280    220      -           -           -                      -                     

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм      2281    230      -           -           -           -           -                     

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку      2282    240                 -                      1 680,00          -                     

Обслуговування боргових зобов’язань    2400    250      -           -           -           -           -                       

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань        2410    260      -           -           -            -           -                     

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань         2420    270      -           -           -            -           -                     

Поточні трансферти 2600    280      -           -           -           -           -                     

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610    290            -           -           -           -           -                     

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620    300      -            -           -           -           -                     

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям     2630            310      -           -           -           -           -                     

Соціальне забезпечення     2700    320      -           -           -           -           -                     

Виплата пенсій і допомоги 2710    330      -           -           -           -           -                     

Стипендії       2720    340      -           -           -           -           -                     

Інші виплати населенню     2730    350      -           -           -           -           -                     

Інші поточні видатки           2800    360                 -                      7 893,00          -                      

Капітальні видатки   3000    370      -           -           -           -           -                     

Придбання основного капіталу     3100    380      -           -           -           -           -                      

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування            3110    390            -           -           -           -           -                     

Капітальне будівництво (придбання)       3120    400      -           -           -           -           -                       

Капітальне будівництво (придбання) житла       3121    410      -           -           -           -            -                     

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів   3122    420      -           -           -            -           -                     

Капітальний ремонт            3130    430      -           -           -           -           -                     

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   3131    440      -           -           -            -           -                     

  Капітальний ремонт інших об’єктів        3132    450      -           -           -           -           -                       

Реконструкція  та  реставрація      3140    460      -           -           -           -           -                      

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)  3141    470      -           -           -           -            -                     

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів   3142    480      -           -           -           -            -                     

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143    490      -           -           -            -           -                     

Створення державних запасів і резервів 3150    500      -           -           -           -           -                       

Придбання землі  та нематеріальних активів     3160    510      -           -           -           -            -                     

Капітальні трансферти        3200    520      -           -           -           -           -                     

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)      3210    530      -            -           -           -           -                     

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          3220    540            -           -           -           -           -                     

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230            550      -           -           -           -           -                     

Капітальні трансферти населенню            3240    560      -           -           -           -           -                       

Внутрішнє кредитування    4100    570      -           -           -           -           -                     

Надання внутрішніх кредитів        4110    580      -           -           -           -           -                      

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів   4111    590      -            -           -           -           -                     

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112    600      -           -            -           -           -                     

  Надання інших внутрішніх кредитів       4113    610      -           -           -           -           -                       

Зовнішнє кредитування      4200    620      -           -           -           -           -                     

Надання зовнішніх кредитів          4210    630      -           -           -           -           -                      

Інші видатки 5000    640      X          X          X          X          #VALUE!                    

Нерозподілені видатки       9000    650      -           -           -           -           -                     

                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                                                                                              

Керівник                                                       М. КОВАЛЬ                           

                                   (підпис)                                                                    

В.о. головного бухгалтера                                                 Н. ЛИННИК                           

5 січня  2021  р.                                (підпис)     


  

                                                                              "Додаток 4

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

"                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

ЗВІТ                                                                                                                                   

про надходження та використання коштів загального фонду (форма                                                                                  №2м)                                                              

за  І квартал 2021 року                                                                                                                                            

                                                                                                              коди                    

                                                                                                                                            

Установа Добрянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області                                                                                         за ЄДРПОУ        33369756                           

Територія          с. Добра Уманського р-ну ,Черкаської обл                                                                    за КОАТУУ         7123155100                              

Організаційно-правова форма господарювання          Комунальна власність Маньківської селищної ради                                                                за КОПФГ            410                       

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                                           

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                                     

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                   06                                                                                        

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                              0611021-0611031                                                                                          

Періодичність: квартальна, річна                                                                                                                                     

Одиниця виміру: грн коп.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Показники         КЕКВ та/або ККК             Код рядка          Затверджено на звітний рік     Залишок на початок звітного року                Касові за звітний період (рік)  Фактичні за звітний період (рік)            Залишок на кінець звітного періоду (року)                              

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

1             2             3             4             6             8             9             10                          

Видатки та надання кредитів -  усього               Х             010         -              -              -              873 147,00          -                             

"у тому числі:

Поточні видатки"           2000      020         -              -              -              873 147,00          -                             

Оплата праці і нарахування на заробітну плату            2100      030         -              -              -              845 663,00          -                             

Оплата праці    2110      040         -              -              -              695 699,00          -                             

  Заробітна плата           2111      050                        -                              695 699,00          -                             

  Грошове  забезпечення військовослужбовців            2112      060                        -                              -              -                             

Нарахування на оплату праці 2120      070                        -                              149 964,00          -                             

Використання товарів і послуг               2200      080                        -                              26 429,00             -                             

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           2210      090                        -                              1 200,00               -                             

Медикаменти та перев’язувальні матеріали                2220      100                        -                                             -                             

Продукти харчування 2230      110                        -                              5 758,00               -                             

Оплата послуг (крім комунальних)     2240      120                        -                              3 208,00               -                             

Видатки на відрядження           2250      130                        -                                             -                             

Видатки та заходи спеціального призначення              2260      140         -              -              -              -              -                             

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                 2270      150         -              -              -              16 263,00             -                             

  Оплата теплопостачання        2271      160         -              -              -              -              -                             

  Оплата водопостачання  та водовідведення               2272      170         -              -              -                              -                             

  Оплата електроенергії            2273      180                        -                              16 263,00             -                             

  Оплата природного газу         2274      190                        -                                             -                             

  Оплата інших енергоносіїв    2275      200                        -                                             -                             

  Оплата енергосервісу              2276      210         -              -              -              -              -                             

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                2280      220         -                -              -                              -                             

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм         2281      230                -              -              -              -              -                             

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку           2282      240                               -                                             -                             

Обслуговування боргових зобов’язань             2400      250         -              -              -              -              -                             

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань     2410      260         -              -              -              -              -                             

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань       2420      270         -              -              -              -              -                             

Поточні трансферти     2600      280         -              -              -              -              -                             

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610      290         -              -              -              -                -                             

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   2620      300         -              -              -              -              -                              

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям         2630      310         -              -              -                -              -                             

Соціальне забезпечення          2700      320         -              -              -              -              -                             

Виплата пенсій і допомоги       2710      330         -              -              -              -              -                             

Стипендії           2720      340         -              -              -              -              -                             

Інші виплати населенню           2730      350         -              -              -              -              -                             

Інші поточні видатки   2800      360                        -                              1 055,00               -                             

Капітальні видатки       3000      370         -              -              -              -              -                             

Придбання основного капіталу             3100      380         -              -              -              -              -                             

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування               3110      390         -              -              -              -                -                             

Капітальне будівництво (придбання)                3120      400         -              -              -              -              -                             

Капітальне будівництво (придбання) житла  3121      410         -              -              -              -              -                             

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів              3122      420         -              -              -              -              -                             

Капітальний ремонт    3130      430         -              -              -              -              -                             

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)              3131      440         -              -              -              -              -                             

  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132      450         -              -              -              -              -                             

Реконструкція  та  реставрація               3140      460         -              -              -              -              -                             

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)           3141      470         -              -              -              -              -                             

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів              3142      480         -              -              -              -              -                             

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури            3143      490         -              -              -              -              -                             

Створення державних запасів і резервів          3150      500         -              -              -              -              -                             

Придбання землі  та нематеріальних активів                3160      510         -              -              -              -              -                             

Капітальні трансферти               3200      520         -              -              -              -              -                             

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)     3210      530         -              -              -              -              -                              

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів             3220      540         -              -              -              -                -                             

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям    3230      550         -              -              -                -              -                             

Капітальні трансферти населенню      3240      560         -              -              -              -              -                             

Внутрішнє кредитування          4100      570         -              -              -              -              -                             

Надання внутрішніх кредитів  4110      580         -              -              -              -              -                             

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів    4111      590         -              -              -              -              -                              

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям               4112      600         -              -              -              -              -                              

  Надання інших внутрішніх кредитів  4113      610         -              -              -              -              -                             

Зовнішнє кредитування            4200      620         -              -              -              -              -                             

Надання зовнішніх кредитів    4210      630         -              -              -              -              -                             

Інші видатки     5000      640         X             X             X             X             #VALUE!                            

Нерозподілені видатки              9000      650         -              -              -              -              -                             

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                                                                                                                                         

Директор                                                                         Микола КОВАЛЬ                                                          

                                               (підпис)                                                                                            

Головний бухгалтер                                                                   Наталія ЛИННИК                                                          

15 квітня 2021  р.                                            (підпис)                                                                                            


                                      

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора